Posted by admin on Styczeń - 30 - 2015 | Komentowanie nie jest możliwe

Są to urządzenia jakimi można obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie działają na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa uwypukla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części w skutku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Podstawowym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub też lampy elektronowe. Do przeważnie spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.

Comments are closed.