Posted by admin on Październik - 6 - 2015 | Komentowanie nie jest możliwe

Nawet najbardziej ryzykowni gracze zdają sobie sprawę z tego, że gra va bank nieczęsto się opłaca. Można albowiem stracić wszystko, nie zyskawszy nic. Aby nie pozostać ubogim jak przysłowiowa mysz kościelna warto zabezpieczyć własny kapitał, jaki zamierzamy ulokować finanse. Ekonomiści radzą wykonanie tak zwanego portfela inwestycyjnego – opcje binarne. Cóż to takiego? Jest to zestaw lokat, innymi słowy akcji, obligacji, inwestycji w korzystna kultury, fundusze inwestycyjne i tak dalej oraz tak dalej, o różnej płynności, dochodowości oraz rozmaitym ryzyku. Takie rozłożenie kapitału ma być zabezpieczeniem dla inwestora, że w razie zastoju nie utraci on całego ulokowanego kapitału. To w których proporcjach inwestor rozłoży własne pieniądze zależy tylko od niego. Jeśli adoruje niebezpieczeństwo czy też stać go na to, by w razie niepowodzenia poświęcić istotną kwotę pieniędzy może większość kapitału zainwestować w ryzykowne akcje, a resztę zainwestować w bezpieczne lokaty. Jeśli niemniej jednak nie oczekuje wysokich oraz szybkich przychodów, a boi się ryzyka to proporcja może być odwrotna – więcej kapitału przeznaczy na lokaty czy fundusze inwestycyjne, a mniej na akcje lub inwestycje w dzieła początkującego malarza. Przetestuj Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Comments are closed.